...

تازه ها

برگزیده شدن دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر پر ارجاع
اخبار - عمومی -چهارشنبه 10 آبان 1396

برگزیده شدن دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر پر ارجاع

برگزیده شدن دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان سخنران برتر کنفرانس
اخبار - عمومی -چهارشنبه 10 آبان 1396

برگزیده شدن دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان سخنران برتر کنفرانس

چاپ کتاب برنامه ریزی درسی در محیط کار
اخبار - عمومی -شنبه 28 مرداد 1396

کتاب برنامه ریزی درسی در محیط کار توسط مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران به چاپ رسیده است.

کارگاه آموزشی تدوین برنامه توسعه فردی (IDP)
اخبار - عمومی -سه شنبه 29 فروردین 1396

کارگاه آموزشی تدوین برنامه توسعه فردی (IDP) در تاریخ 96/01/27 برگزار شد

فیلم سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در چهارمین کنفرانس ملی آموزش
اخبار - عمومی -دوشنبه 23 اسفند 1395

فیلم سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه

برگزاری گردهمایی تخصصی ادورای رابطین آموزش
اخبار - عمومی -پنجشنبه 19 اسفند 1395

برگزاری گردهمایی تخصصی ادورای رابطین آموزش در تاریخ 95/12/18

کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل مشاغل جهت تدوین شایستگی ها
اخبار - عمومی -دوشنبه 11 بهمن 1395

کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل مشاغل جهت تدوین شایستگی ها براساس مدل دیکوم در تاریخ 95/11/10 برگزار شد

بیشتر بخوانید


 برگزیده شدن دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر پر ارجاع
 برگزیده شدن دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان سخنران برتر کنفرانس
 چاپ کتاب برنامه ریزی درسی در محیط کار
 کارگاه آموزشی تدوین برنامه توسعه فردی (IDP)
 فیلم سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در چهارمین کنفرانس ملی آموزش
 برگزاری گردهمایی تخصصی ادورای رابطین آموزش
 کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل مشاغل جهت تدوین شایستگی ها
 برگزیده شدن دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان سخنران برتر کنفرانس
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه
 چاپ کتاب نوآوری های برنامه درسی در عمل
 برگزاری کارگاه آموزشی فنون و تکنیک های روش تدریس
 برگزاری دوره آموزشی برنامه های توسعه ای و آموزش کارکنان
 چاپ کتاب برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
 چاپ کتاب برنامه درسی پنهان در آموزش عالی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در کارگاه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامشهر
 برگزاری دوره آموزشی طراحی دوره های آموزشی
 چاپ کتاب بودجه بندی آموزشی