سخنرانی آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه در بانک رفاه

در تاریخ1397/02/10 دوره آموزشی  با عنوان "تأملی بر شایستگی های منابع انسانی  در عصرنوین"  در بانک رفاه برگزار شد. در این سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه به تشریح گزارشی از وضع آینده سازمان ها درحوزه منابع انسانی پرداخت و اظهار داشت: در تحول و توسعه جوامع و همچنین سازمان ها عوامل مختلفی تأثیرگذار هستند که یکی از مهم ترین این عوامل نیروی انسانی است. وی از نیروی انسانی به عنوان کلیدی ترین عامل توسعه جوامع و سازمان ها نام برد و افزود: آموزش عامل توسعه نیروی انسانی و نیروی انسانی عامل توسعه سازمان است.
ایشان بر نقش گزینش اثربخش نیروی انسانی و تأثیرآن بر آینده سازمان تأکید کرد و اشاره کرد: گزینش اولیه درست و اثر بخش می تواند مسیرآینده سازمان را تعیین کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به برخی از مهم ترین چالش های عصر کنونی پرداخت و خاطر نشان ساخت: چالش های محیط زیست، سلاح های هسته ای، محیط زیست و بیوتکنولوژی مهمترین چالش های جهان و اصلی ترین عوامل و زمینه ساز جنگ ها و نزاع ها است. همچنین در ادامه به تشریح یافته های پژوهش و مطالعات مؤسسه Future of life  در زمینه ابرچالش ها و تأثیر آن بر زندگی بشری پرداخت و افزود: هم اکنون بحران زیست محیطی در صدر چالش ها توسط این مؤسسه ارزیابی شده است.
در ادامه دکتر فتحی واجارگاه از تأثیر هوش مصنوعی در آینده عملیات بانکداری سخن گفت و افزود: در آینده ای نزدیک هوش مصنوعی انقلابی عظیم در فرایندهای بانکداری و به ویژه تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ایجادخواهد کرد.
بیشتر بخوانید


 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان
 برگزاری دوره آموزشی کوچینگ(Coaching) درسازمان بهزیستی استان همدان
 برگزاری دوره آموزشی تفاوت نسل ها در شرکت مپنا